الیاف طبیعی

الیاف طبیعی

الیاف بکار رفته در صنعت پوشاک به دو دسته الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی تقسیم می شود . الیاف طبیعی شامل : پشم ، پنبه ، کتان و ابریشم می باشد .

ادامه مطلب